5 skäl till varför du borde arbeta utomlands - (SE)

Alla borde arbeta i minst ett år utomlands, och så tidigt som möjligt i karriären. Här kan du läsa fem anledningar till varför.

 
adventure-blur-cartography-408503.jpg

 

1. Du blir mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden

Med en värld av stor tillväxt finns det lite som skiljer oss ifrån varandra. Vad som kan hjälpa dig att få drömjobbet är erfarenhet som du förvärvar utomlands. De som väljer att arbeta utomlands återvänder hem med djupare kunskaper och bredare erfarenheter, och arbetsgivare ser detta oftast som ett stort plus.

 

2. Du bygger ett internationellt nätverk

Sociala medier har förändrat kommunikationen mellan yrkesverksamma i Sverige och utomlands på ett positivt sätt. Man kan exempelvis bygga upp sitt internationella nätverk på ett enkelt sätt men detta har även försvårat förtroendet på grund av de fysiska barriärerna. Förtroende är oftast det starkaste när man träffas fysiskt. En introduktion till en potentiell ny investerare, chef och partner kan vara resultatet av en gammal kollega som du kände när du arbetade utomlands. Om ditt mål är att uppnå resultat, särskilt i multinationella företag, är ett stabilt internationellt nätverk utan tvekan gynnsamt.

 

3. Du får vänner för livet

Det kan låta som en cliché, men arbete utomlands kommer att ge dig många nya vänner - ofta vänskap som varar för evigt. Denna nya erfarenhet kan enklare hjälpa dig att förstå människor från andra länder och kulturer. Tanken att möta nya vänner från olika nationaliteter låter spännande för många och betyder inte bara att de är olika för olika människor utan också för mångkulturell interaktion. Du lär dig att kommunicera mer effektivt när du måste hantera människor från andra kulturer.

 

4. Du kan lära dig ett annat språk

Möjligheten att lära sig ett annat språk är en av de främsta anledningarna till att människor väljer att arbeta utomlands. Det är ingen hemlighet att ett språk är bäst lärt var det behöver användas dagligen. Alla i Sverige kan prata svenska och engelska, men om du också kan tala ett tredje språk flytande, kommer du dramatiskt att skilja dig in i mängden. Du öppnar också dörrar som annars skulle vara låsta för dig. Det kanske är just du som kommer i kontakt med utrikesdepartementet eller med en utländsk kund? 

 

5. Du underlättar personlig utveckling

Att vara i en omgivning annan än din egen kommer inte bara att påverka din professionella karriär utan också ditt personliga liv. Du kommer att kunna reflektera över dina värderingar, dina övertygelser och din livsstil. Du lär dig mer om dig själv genom att hålla dig borta från familj och vänner än vad du annars skulle ha gjort. Ofta, när man upptäcker sin identitet från det okända, bidrar det till att få en vision med större mognad i samband med personlig utveckling.